Press

Akreditace pro media jsou vydávána pouze těm, kteří informují o festivalu Vysmáté léto, a to před i po festivalu. K žádosti o akreditaci je třeba doložit odkazy na dosud vyšlé články o festivalu, apod.

Žádosti o akreditace můžete zasílat na email knopjiri@rockfest.cz nejdéle do 10.6. Vstup do areálu pro akreditovaná média, je hlavním vchodem.

Volný vstup na festival Vysmáté léto bude umožněn POUZE akreditovaným médiím.

Na místě nebudou žádné akreditace vyřizovány ?