Kontakt

SASME Kultura s.r.o.
Tušimice 26, Kadań 432 01
IČ: 039 49 869 | DIČ: CZ03949869

Korespondenční adresa:
Čsl. armády 34, Kadaň 432 01
www.sasmekultura.cz

Jiří Knop
Dramaturgie, produkce
knop@sasme.cz
+420 775 719 467

Luboš Šamonil
Obchodní manager, ekonom
samonil@sasme.cz
+420 603 204 080